notice

Senaste prisuppdatering 1-3-2020. Vänligen registrera dig för att få tillgång till prisinformation (tillgänglig efter inloggning)

Vi är öppna för affärer. Leveransen kan ta några dagar längre.

3 aandachtspunten voor de aanschaf van diamanten

Leveranskostnader

Alla leveranser till våra kunder är 100 % försäkrade. Eventuella returförsändelser måste försäkras av kunden.

Europa (exklusive Schweiz)

Sammanlagt värde innehåll Transportkostnader i euro Tid
0 - 1000 Euro standard 9 4 - 5 dagar
0 - 1000 Euro Express 30 2-3 dagar
1000 - 3000 Euro Express 30 2-3 dagar
mer än 3000 euro På begäran Specialtransport

Schweiz (express, 2-3 dagar)

Beställningsvärde < 2000 euro : 120 euro Beställningsvärde > 2000 euro : 40 euro