notice

Vi är stängda för semester 23 juni till 30 juni

Prisinformation om slipade diamanter Juni 2019 är nu tillgänglig. Vänligen registrera dig för att få tillgång till prisinformation (tillgänglig efter inloggning)

3 aandachtspunten voor de aanschaf van diamanten

Leveranskostnader

Alla leveranser till våra kunder är 100 % försäkrade. Eventuella returförsändelser måste försäkras av kunden.

Europa (exklusive Schweiz)

Sammanlagt värde innehåll Transportkostnader i euro Tid
0 - 1000 Euro standard 9 4 - 5 dagar
0 - 1000 Euro Express 30 2-3 dagar
1000 - 3000 Euro Express 30 2-3 dagar
mer än 3000 euro På begäran Specialtransport

Schweiz (express, 2-3 dagar)

Beställningsvärde < 2000 euro : 120 euro Beställningsvärde > 2000 euro : 40 euro