notice

Senaste prisuppdatering 1-3-2020. Vänligen registrera dig för att få tillgång till prisinformation (tillgänglig efter inloggning)

Vi är öppna för affärer. Leveransen kan ta några dagar längre.

3 aandachtspunten voor de aanschaf van diamanten

Köpa diamanter

Ledande diamantleverantör för både små juvelerare och stora företag.

 • Sedan 1980 har Diberget varit en pålitlig leverantör av diamanter till otaliga ädelsmeder och juvelerare.
 • Vi har inriktat oss på försäljning business-to-business och säljer inte diamanter privatkunder.
 • Diberget säljer både lösa diamanter (utan certifikat) samt diamanter med certifikat (GIA, HRD, IGI, EGL).
 • Unikt:Vi erbjuder certifierade diamanter från € 0,08! Besök vår online databas

Diamanter utan certifikat finns i Briljant- och Prinsesslipning. Andra slipformer har vi inte i vårt utbud.

Prislistor utan certifikat Prislistor med certifikat

Köpa diamanter med certifikat B2B

Certifieringen av diamanter görs enligt en internationell standard. Denna standard fastställer i detalj vilka krav ett laboratorium måste uppfylla innan det får utfärda ett officiellt certifikat. De certifieringsinstitut som Diberget samarbetar med är:

GIA-certifierade diamanter

Prislista GIA GIA är världens mest ansedda certifieringsinstut för diamanter och ädelstenar. CIA grundades 1931 och har sedan dess ökat vår kunskap om diamanter enormt.

HRD-certifierade diamanter

Prislista HRD HRD grundades 1976 i Antwerpen. HRD är en pålitlig partner för certifiering av diamanter. Tack vare det objektiva arbetssättet är resultaten mycket tillförlitliga.

IGI-certifierade diamanter

Prislista IGIGI är världens största, oberoende gemologiska laboratorium. Förutom certifiering arbetar man där även med att utbilda nya gemmologer/kvalitetsbedömare.

EGL-certifierade diamanter

Prislista EGL
De laboratorier som faller under EGL är helt oberoende av varandra. Det gör EGL till en unik organisation bland certifieringsinstituten.

Köpa icke-certifierade diamanter

Här kan du se våra priser på icke-certifierade diamanter

Kvalitativt sett är det ingen som helst skillnad på certifierade och icke-certifierade diamanter. Ett certifikat gör inte en diamant vackrare eller ”bättre”. Icke-certifierade diamanter har inte bedömts av ett laboratorium för att fastställa karat, klarhet eller färg. Därför kan man inte med säkerhet säga något om diamantens kvalitet. Å andra sidan är priset för en icke-certifierad diamant mycket lägre än för en diamant med certifikat. Inga kostnader för att bedöma diamanten har gjorts.

Prislistor utan certifikat

Vi erbjuder icke-certifierade diamanter med briljantslipning och prinsesslipning. Genom att slipa en diamant på ett visst sätt får den ett skimmer och färg som gör att stenen verkligen kommer till sin rätt. Briljant och Prinsess är två typer av slipning.

Briljantslipning ökar mängden ljus som reflekteras från diamanten. En briljant har en krona med platt ovansida (bord) och minst 32 facetter i kronan. Den undre delen (paviljon) består av minst 24 facetter samt kuletten (den yttersta spetsen). En briljant ska slipas så att de tre- eller fyrkantiga facetterna reflekterar ljuset som faller in genom bordet. Det ger en dubbel brytning som är unik för varje ädelsten.

 
 

Prinsesslipning är ett mycket populärt sätt att slipa diamanter. Den har spetsiga hörn och traditionellt kvadratisk form och gnistrar vanligtvis inte lika starkt som runda briljanter. Prinsesslipningen har skapats för att få ut maximal gnista från den fyrkantiga formen. En prinsesslipad diamant har 76 facetter som reflekterar ljuset på ett unikt sätt. Prinsesslipning ger maximal ljusreflektion i kombination med stenens kvadratiska form.

Köpa certifierade diamanter

Här kan du se våra priser på certifierade diamanter

Om du köper en diamant med ett certifikat har den bedömts av ett erkänt laboratorium. Ett antal faktorer, som styr priset, bedöms. Med ett certifikat har du ett bevis på diamantens kvalitet. Ett certifikat säger dock inget om diamantens värde. Det är endast en analys av diamantens kvalitet och egenskaper och säger inget om värdet.

Under certifieringen mäts och granskas diamanten med speciella verktyg. På certifikatet anges följande egenskaper:

 • Slipning
 • Mått
 • Vikt
 • Färg
 • Klarhet
 • Slipkvalitet

Tack vare certifikaten kan du vara väl informerad när du köper dina diamanter och du kan enkelt jämföra erbjudanden och priser.

Prislistor med certifikat

Faktorer som påverkar priset på diamanter

DDiamanter slipas så att ljuset ska bryts och reflekteras så vackert som möjligt. Det får dem att gnistra. När man fastställer priset, bedöms diamanten i regel efter fyra egenskaper. Dessa egenskaper kallas “de fyra C:na”:

Cut (slipning)

Diamantens slipning beror på dess inre proportioner och sliptekniken. De olika slipformerna har alla ett unikt sätt att bryta ljuset på och gnistrar alltså på olika sätt. Det finns många olika slipfomer. Briljant- och prinsesslipning är de populäraste.

Carat (karat, vikten)

Karat är ett mått på vikten på ädelstenar. En karat är lika med 0,2 gram och indelas i 100-delar. En diamant på 0,6 gram anges som 3 karat.

Clarity (klarhet)

Diamantens klarhet är unik och kan jämföras med människans fingeravtryck. Klarheten kan påverkas av yttre brister som uppstått under slipprocessen eller slitage och inneslutningar som fläckar eller sprickor. Klarheten klassificeras på följande sätt:

 • LC - IF: Fri från inneslutningar och ytfel
 • VVS (VVS1/VVS2): Mycket, mycket små inneslutningar som endast kan ses med specialistverktyg
 • VS (VS1/VS2): Mycket små inneslutningar som kan ses med lupp
 • SI: Små inneslutningar som enkelt kan ses med en lupp
 • P: Tydliga inneslutningar som kan ses med blotta ögat och som påverkar diamantens briljans

Colour (Färg)

Diamantens färg har stort inflytande på priset. I allmänhet gäller; ju mindre färg, ju högre värde. Skalan för att gradera färgen går från D till Z, där D är den bästa graderingen. Diamanter med gradering D till H kallas färglös.

Relativ vanliga färgskiftningar som gult gör att värdet på diamanten minskar. IDC (International Diamond Council) använder följande färggraderingsschema:

Vill du komma åt all information om våra diamanter? Öppna ett personligt konto och logga in!

Logga inRegistrera